ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 ผลประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
           
เลขที่
เรื่อง
Downloads
สจ. ๐๐๑/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้าง จ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ
        บ้านหนองเจริญ
ส. ๐๒๘/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ส. ๐๒๗/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูป
ส. ๐๒๖/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก
ส. ๐๒๕/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ หินย่อย - ทรายหยาบ
ส. ๐๒๔/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ กล่องลวดตาข่าย GABION
ส. ๐๒๓/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์
ส. ๐๒๒/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ หินย่อย เบอร์ ๑ - หินคลุก
ส. ๐๒๑/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ท่อพีวีีซี. - น้ำยาหล่อลื่น
ส. ๐๒๐/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ยาง CSS-๑ - ยาง CRS-๒
ส. ๐๑๙/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์
ส. ๐๑๘/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน
ส. ๐๑๗/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ กล่องลวดตาข่าย GABION
ส. ๐๑๖/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ แผ่นยางกันซึม
ส. ๐๑๕/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ไม้ยูคา ขนาดต่างๆ
ส. ๐๑๔/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ แผ่นไม้อัด
ส. ๐๑๓/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ เหล็กฉาก - สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
ส. ๐๐๖/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูป
ส. ๐๐๕/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ส. ๐๐๔/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ หินย่อย เบอร์ ๑ - ทรายหยาบ
ส. ๐๐๓/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ส. ๐๐๒/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ดินลูกรัง
ส. ๐๐๑/๒๕๕๘ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ดินลูกรัง
ส. ๐๓๖/๒๕๕๗ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ทรายหยาบ
ส. ๐๓๕/๒๕๕๗ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ หินใหญ่ - หินย่อย
ส. ๐๓๒/๒๕๕๗ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ส. ๐๓๑/๒๕๕๗ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ลูกกบนา อายุ 2 เดือน
ส. ๐๕๓/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ท่อพีวีซี.แข็ง - น้ำยาหล่อลื่น
ส. ๐๕๔/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ประตูน้ำเหล็กหล่อ - ท่อเหล็กอาบสังกะสี
ส. ๐๕๕/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป
ส. ๐๔๗/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่ม - บัวเชิงผนังไม้
ส. ๐๔๓/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ อาหารลูกอ๊อด - อาหารกบใหญ่
ส. ๐๔๒/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ อาหารกุ้งกุลาดำ - อาหารปลากินพืช
ส. ๐๔๖/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ตู้ L/C - ท่อ PVC.
ส. ๐๔๕/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ สีทารองพื้นใหม่ - สีทากันสนิม
ส. ๐๕๖/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ท่อพีวีซี.แข็ง - น้ำยาประสานท่อ
ส. ๐๔๔/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ลูกกบนา อายุ ๒ เดือน
ส. ๐๑๖/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า
ส. ๐๑๕/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ พันธุ์ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ
ส. ๐๒๕/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ส. ๐๒๔/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ เหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยง
ส. ๐๒๓/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ อาหารโคนม - อาหารไก่
ส. ๐๒๒/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ หินใหญ่ - ทรายหยาบน้ำจืด
ส. ๐๒๑/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ท่อพีวีซี.แข็ง-ข้อต่อสามทาง
ส. ๐๒๐/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป
ส. ๐๑๙/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ประตูน้ำเหล็กหล่อ
ส. ๐๑๘/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน - เมล็ดพันธุ์ผักกาดฮ่องเต้
ส. ๐๑๗/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ซื้ออาหารไก่พื้นเมืองโปรตีนไม่น้อยกว่า ๑๒%
ส. ๐๑๔/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ หินย่อย - ทรายหยาบน้ำจืด
ส. ๐๑๓/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ยางแอสฟัสต์ CSS-๑ - CRS-๒
ส. ๐๑๒/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ไม้กระยาเลย
ส. ๐๑๑/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ เหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยง - เหล็กเส้นข้ออ้อย
ส. ๐๑๐/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ส. ๐๐๓/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ซื้อ หินย่อย - หินคลุก
ส. ๐๐๒/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ยางแอสฟัสต์ CSS-1 - CRS-2
ส. ๐๐๙/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ท่อพีวีซี.แข็ง - น้ำยาประสานท่อ
ส. ๐๐๘/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ประตูน้ำเหล็กหล่อ - หัวกระโหลกกรองน้ำทองเหลือง
ส. ๐๐๕/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ดินลูกรัง
ส. ๐๐๔/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ดินลูกรัง
ส. ๐๐๑/๒๕๕๕ ศศพ.
        รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ซื้อ ท่อพีวีซี.แข็ง - ยูเนี่ยนพีวีซี.
 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 ต่อ 102 ประชาสัมพันธ์
โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101