ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 ประกาศกรมชลประทาน (แก้ไขเพิ่มเติม)
           
เลขที่
เรื่อง
Downloads
ส. ๐๕๓/๒๕๕๘ ศศพ.
        ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูป
ส. ๐๔๕/๒๕๕๘ ศศพ.
        ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูป
ส. ๐๑๘/๒๕๕๕ ศศพ.
        แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในประกาศสอบราคาซื้อ
ส. ๐๑๗/๒๕๕๕ ศศพ.
        แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในประกาศสอบราคาซื้อ
ส. ๐๑๖/๒๕๕๕ ศศพ.
        แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในประกาศสอบราคาซื้อ
ส. ๐๑๕/๒๕๕๕ ศศพ.
        แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในประกาศสอบราคาซื้อ
 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 ต่อ 102 ประชาสัมพันธ์
โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101