ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
เลขที่
เรื่อง
Downloads
สจ. ๐๐๑/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อบาดาลและระบบส่งน้ำบ้านหนองเจริญ
ส. ๐๕๘/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ส. ๐๕๗/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ สีน้ำรองพื้น - สีน้ำอะคลีลิค
ส. ๐๔๑/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ส. ๐๔๐/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ส. ๐๓๙/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ท่อพีวีซี.แข็งสำหรับเป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่างๆ และอุปกรณ์
ส. ๐๓๘/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ไม้กระยาเลยเปรรูป
ส. ๐๓๗/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ประตูน้ำเหล็กหล่อ - ประตูเหล็ก
ส. ๐๓๖/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ท่อพีวีซี.แข็งสำหรับเป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่างๆ และอุปกรณ์
ส. ๐๓๕/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ประตูน้ำเหล็กหล่อ - เหล็กหน้าจาน
ส. ๐๓๔/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ กระเบื้องปูพื้น - ปูนยาแนว
ส. ๐๓๓/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ กระเบื้องปูพื้น แกรนิตโต้
ส. ๐๑๕/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ไม้ยูคา ขนาดต่างๆ
ส. ๐๑๔/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ แผ่นไม้อัด
ส. ๐๑๓/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เหล็กฉาก - สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
ส. ๐๑๒/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยง - เหล็กเส้นข้ออ้อย
ส. ๐๑๑/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูป
ส. ๐๑๐/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ หินใหญ่ - ทรายหยาบ
ส. ๐๐๙/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ส. ๐๐๘/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ส. ๐๐๗/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยง - เหล็กเส้นข้ออ้อย
ส. ๐๐๖/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูป
ส. ๐๐๕/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ส. ๐๐๔/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ หินย่อย - ทรายหยาบ
ส. ๐๐๓/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ส. ๐๐๒/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ดินลูกรัง
ส. ๐๐๑/๒๕๕๘ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ดินลูกรัง
ส. ๐๓๔/๒๕๕๗ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู
ส. ๐๓๓/๒๕๕๗ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๕ กิโลวัตต์
ส. ๐๓๒/๒๕๕๗ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ส. ๐๓๑/๒๕๕๗ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ลูกกบนา อายุ 2 เดือน
ส. ๐๓๐/๒๕๕๗ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ อาหารลูกกบนา อายุ 2 เดือน
ส. ๐๔๓/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ อาหารลูกอ๊อดสำเร็จรูป - อาหารกบใหญ่
ส. ๐๔๒/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ อาหารกุ้งกุลาดำ - อาหารปลากินพืชกลาง
ส. ๐๔๑/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์่
สจ. ๐๐๑/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาจ้างเหมาขุดพร้อมติดตั้งเสาเข็มเจาะ ขนาด ศก.๐.๓๕ ม.ยาว ๑๒ ม.
        รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓๕ ตัน/ต้น
ส. ๐๔๐/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ กระเบื้องเซรามิคสำหรับปูพื้น-กระเบื้องเซรามิคสำหรับปูผนัง
ส. ๐๓๙/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ทรายหยาบน้ำจืด-หินย่อย
ส. ๐๓๘/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-ปูนซีเมนต์ผสม
ส. ๐๓๗/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยง-เหล็กเส้นข้ออ้อย
ส. ๐๓๖/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ปุ๋ยเคมี-เมล็ดแตงกวาญี่ปุ่น
ส. ๐๓๕/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ไม้เนื้อแข็งแปรรูป
ส. ๐๓๔/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง-เหล็กเส้นข้ออ้อย
ส. ๐๓๓/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เหล็กกล่อง-เหล็กตัวซี
ส. ๐๓๒/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ประตูบานเปิดคู่-หน้าต่างบานกระทุ้ง
ส. ๐๓๑/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป-ไม้ฝาสังเคราะห์
ส. ๐๓๐/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป-ไม้เนื้อแข็งแปรรูป
ส. ๐๒๙/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ หินใหญ่ - ทรายหยาบน้ำจืด
ส. ๐๒๘/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด๑.๕"
ส. ๐๒๗/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ กล่อง GABION
ส. ๐๒๖/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป
ส. ๐๒๕/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ส. ๐๒๔/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นกลมผิวเกลี้ยง - เหล็กเส้นข้ออ้อย
ส. ๐๒๓/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ อาหารโคนมโปรตีนไม่น้อยกว่า ๑๘% - อาหารไก่โปรตีนไม่น้อยกว่า ๒๑%
ส. ๐๒๒/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ หินใหญ่ - ทรายหยาบน้ำจืด
ส. ๐๒๑/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ท่อพีวีซี.แข็ง - ข้อต่อสามทาง
ส. ๐๒๐/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป
ส. ๐๑๙/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ประตูน้ำเหล็กหล่อ
ส. ๐๑๘/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน - เมล็ดพันธุ์ผักกาดฮ่องเต้
ส. ๐๑๗/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ อาหารไก่พื้นเมืองโปรตีน ไม่น้อยกว่า ๑๒%
ส. ๐๑๖/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า
ส. ๐๑๕/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ พันธุ์ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ อายุ ๓ เดือน
ส. ๐๑๔/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ หินย่อย - ทรายหยาบน้ำจืด
ส. ๐๑๓/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ยางแอสฟัลต์ CSS-๑ - ยาง CRS-๒
ส. ๐๑๒/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ไม้กระยาเลยแปรรูป
ส. ๐๑๑/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง - เหล็กเส้นข้ออ้อย
ส. ๐๑๐/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ส. ๐๐๙/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ท่อพีวีซี.แข็ง - น้ำยาประสานท่อ
ส. ๐๐๘/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ประตูน้ำเหล็กหล่อ - หัวกระโหลกกรองน้ำเหล็กหล่อ
ส. ๐๐๗/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ดินลูกรัง
ส. ๐๐๖/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ดินลูกรัง
ส. ๐๐๕/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ดินลูกรัง
ส. ๐๐๔/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ดินลูกรัง
ส. ๐๐๓/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ หินย่อย - หินคลุก
ส. ๐๐๒/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ยางแอสฟัลต์ CSS-๑-ยาง CRS-๒.
ส. ๐๐๑/๒๕๕๕ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ท่อพีวีซี.แข็ง - ยูเนี่ยนพีวีซี.
ส. ๐๕๔/๒๕๕๔ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
ส. ๐๕๒/๒๕๕๔ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ รถไถนาเดินตาม - รถฟาร์มแทรกเตอร์
ส. ๐๕๑/๒๕๕๔ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เครื่องผสมคอนกรีต - เครื่องกระทุ้งดิน
ส. ๐๕๐/๒๕๕๔ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ COMBINATION AIR VALVE - ข้อต่อ GIBAULT
ส. ๐๔๙/๒๕๕๔ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ COMBINATION AIR VALVE - หัวกระโหลกเหล็กหล่อ
ส. ๐๔๘/๒๕๕๔ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเส้นกลม - ลวดผูกเหล็ก
ส. ๐๔๗/๒๕๕๔ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ท่อพีวีซี.แข็ง - ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี.
ส. ๐๔๖/๒๕๕๔ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ เสาไฟฟ้าคอนกรีต - เหล็กห่วงสายยึดโยง
ส. ๐๔๕/๒๕๕๔ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ อาหารสำหรับโคนม - อาหารสำหรับลูกไก่
ส. ๐๔๔/๒๕๕๔ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ COMBINATION AIR VALVE - จี โบลท์เหล็กหล่อสำหรับท่อ PVC ขนาด 12"
ส. ๐๔๓/๒๕๕๔ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
ส. ๐๔๒/๒๕๕๔ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
ส. ๐๔๑/๒๕๕๔ ศศพ.
        สอบราคาซื้อ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 ต่อ 102 ประชาสัมพันธ์
โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101