ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229
ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านเกษตร ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)