--> ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
 
วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2553
 
โครงการอบรม "Young Reporter"
ณ. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

วันที่ 25 พฤษภาคม 2553
 
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
แสดงความยินดี กับบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปรัญญาตรี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2553
 
สร้างฝาย ร่วมกับชาวบ้านในอำเภอกัลยาณิวัฒนา


วันที่ 22 พฤษภาคม 2553
 
รายการโทรทัศน์ จัดรายการเยาวชน


วันที่ 21 พฤษภาคม 2553
 
ผู้บริหารระดับกลาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จ.ลำปาง เรียนรู้ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2553
ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมชมศูนย์ฯ

วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2553
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การออมและการจัดทำบัญชี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ. ห้องประชุมศูนย์ฯ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2553
อบต.ตาคลี นครสวรรค์ เยี่ยมชมศูนย์ฯ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
กองกำลังผาเมือง กับ อ.เชียงรุ้ง จ.เชียงราย
อบรมสร้างฝาย ที่ ม.11 บ้านออนกลางเหนือ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2553
ผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
ทำบุญที่วัดดอยสะเก็ด
วันที่ 2 พฤษภาคม 2553
สถานีโทรทัศน์ Nation Channel ร่วมกับ
รายการเซ้าข่าวข้น เยี่ยมชมศูนย์ฯ
วันที่ 27 เมษายน 2553
งานประเพณี รดน้ำดำหัว
ผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
งานประเพณี รดน้ำดำหัว

วันที่ 23 เมษายน 2553
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ผู้บริหารสาธารณะสุข ระดับต้น เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
วันที่ 22 มีนาคม 2553
โครงการไทยเข้มแข็ง จอมทอง
เข้าเยี่ยมชมศูนย์