ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม
     

สภากาแฟ และหารือเรื่องการจัดงาน ๓๕ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
โดยนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ นำหัวหน้างาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมทำกิจกรรมสภากาแฟ ณ งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
    ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hongkhrai/