ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229

ข่าวประจำเดือน
 
เดือน เมษายน 2561
2 เมษายน 2561
    ทำบุญทอดผ้าป่า ณ บริณเวณอาคารฝึกอบรม
 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561
    กปร. นำทีมให้ความรู้ด้านดินและตรวจวัดอากาศศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้
12 กุมภาพันธ์ 2561
    ประชุมพัสดุ
 
เดือน มกราคม 2561
29 มกราคม 2561
    NARIT
16 มกราคม 2561
    อธิบดีกรมปศุสัตว์
4 มกราคม 2561
    ทำบุญตักบาตร ณ สวนหกศูนย์