ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้
ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาต
ประจำปี 2557

 
 


Website counter
ผู้ชม online คน
( เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2553 )
ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง

วันที่ 13 ม.ค. 60 :
อุณหภูมิ(เซลเซียส) สูงสุด 23.2 ต่ำสุด 19.0 ณ. เวลา 08.00 น. 21.6 ปริมาณน้ำฝน(มิลลิเมตร) 9.9 การระเหย(มิลลิเมตร) 1.6 ความชื้นสัมพัทธ์ ณ. เวลา 08.00 น. 97%
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
 
           
   
 
 
PostHeaderIcon   ข่าวประชาสัมพันธ์
28\11\2559 งาน "รายละเอียดการจัดงานล้นเกล้าฯ"
ระหว่างวันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2559
หน้า1 หน้า 2
15\11\2559 ขอเชิญประกวดภาพถ่าย "มุมสวย... ห้วยฮ่องไคร้ ครั้งที่ 2 "
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 ธันวาคม 2559
รายละเอียด และ ใบสมัคร
23\11\2559 ขอเชิญ เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน ในงาน
"ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ "

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด
23\11\2559 ขอเชิญ "ประกวดผลผลิตทางการเกษตร"
ส่งสิ่งของเข้าประกวด 11 ธันวาคม 2559
รายละเอียด
23\11\2559 ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ รับสีข้าวฟรี หนุนราคาข้าวตกต่ำ รายละเอียด
09\08\2559 ขอเชิญนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประกวดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อ "แผ่นดินของเรา" 20 ทีมเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด ใบสมัคร
10\08\2558 10 วิธีใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รายละเอียด
   
PostHeaderIcon   เอกสารดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ คลิ๊กเลย
   
           
    รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน,
สถานการณ์น้ำประจำวันที่
13 มกราคม 2560
ปริมาณน้ำในอ่าง
รทก.ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม)
% เทียบกับ
ความจุ รทก.
อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 1
252,000
100.00%
อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 2
610,500
67.83%
อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 7
1,666,000
83.30%
 
ปริมาณน้ำฝนสะสมปี 2559 (1 เมษายน 2559 - 10 มกราคม 2560)
1,290.10
mm.
รวมจำนวนวันฝนตก ปี 2559 ( ณ วันที่ 10 มกราคม 2560)
120
วัน
 
           
        ข่าวประจำเดือน
       
 
 
  
 


11 มกราคม 2560
อบต. หนองกุง จังหวัดขอนแก่น

10 มกราคม 2560
บริษัท อีดีซี ประเทศลาว
เข้าศึกษาดูงาน

9 มกราคม 2560
สำนักงานพัฒนาชุมชน
ลำปาง

6 มกราคม 2560
โรงเรียนหอพระ
จังหวัดเชียงใหม่

6 มกราคม 2560
กลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการ
ชลประทานแม่ฮ่องสอน

       
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 
    VDO เพื่อการศึกษา
     เดินหน้านาแปลงใหญ่นโยบายประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่ (คลิ๊กเลย)
     รปัญญา ปุลิเวคินทร์ เส้นทางนักคิด ชีวิตพอเพียง (คลิ๊กเลย)
     รู้จัก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 นาที (คลิ๊กเลย)
     มะม่วง : ตอน วิธีการดูแล และการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บผลมะม่วง (คลิ๊กเลย)
     ลำไย : ตอน การตัดแต่งกิ่งลำไยทรงฝาชีหงาย (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 1 การพัฒนาฝายต้นน้ำลำธาร (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 2 การปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 ประการ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 3 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 4 การปลูกไม้ผล (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 5 การเลี้ยงสุกร (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 6 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 7 การเลี้ยงแพะนม (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 8 การเลี้ยงโคนม (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 9 การเลี้ยงกบ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 10 การเลี้ยงปลานิล (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 11 การเลี้ยงโคเนื้อ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 12 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 13 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 14 การปลูกผักปลอดสารพิษ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 15 เกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 16 เกษตรทฤษฏีใหม่ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 17 การพัฒนาป่าตามแนวพระราชดำริ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 18 การผลิตปุ๋ยหมัก (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 19 การเลี้ยงปลาดุก (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 20 การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชน (คลิ๊กเลย)
           
           
       เอกสารเผยแพร่ ทางวิชาการ
           
           
           
           
หน่วยงาน : โครงการชลประทานลำพูน | โครงการชลประทานเชียงใหม่ | โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก-แม่งัด | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่กวง | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 1
 
strategy.php
 
 
 
 
 

สถิติคณะดูงานประจำเดือน
ธันวาคม 2559

mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter

mod_vvisit_counter พระภิกษุสงฆ์ 0
mod_vvisit_counter นักเรียน/นักศึกษา 307
mod_vvisit_counter ข้าราชการ 250
mod_vvisit_counter เกษตรกร 65
mod_vvisit_counter ประชาชนทั่วไป 1,440
mod_vvisit_counter ต่างชาติ 140
mod_vvisit_counter รวม 50,851
mod_vvisit_counter จำนวนคณะ 298
 
สถิติเรื่องที่สนใจประจำเดือน
ธันวาคม 2559
เศรษฐกิจพอเพียง
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter
ฝายต้นน้ำลำธาร
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter
ทั่วไป
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter
ปศุสัตว์
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter