ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม
ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้
ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาต
ประจำปี 2557

 
 


Website counter
ผู้ชม online คน
( เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2553 )
ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง

วันที่ 20 ต.ค. 59 :
อุณหภูมิ(เซลเซียส) สูงสุด 32.5 ต่ำสุด 19.3 ณ. เวลา 08.00 น. 22.8 ปริมาณน้ำฝน(มิลลิเมตร) 0 การระเหย(มิลลิเมตร) 3.5 ความชื้นสัมพัทธ์ ณ. เวลา 08.00 น. 99%
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
 
           
           
 
 
PostHeaderIcon   ข่าวประชาสัมพันธ์
12\10\2559 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ในตำแหน่ง นักประชาสำพันธ์(มัคคุเทศก์) 1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 12 - 21 ตุลาคม 2559 รายละเอียด
21\08\2559 ประกาศผลสอบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
12\08\2559 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 กันยายน 2559 รายละเอียด
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-389228 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ
11\08\2559 ขอเชิญร่วมโครงการประกวด "การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ครั้งที่ 10
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2559
รายละเอียด
09\08\2559 ขอเชิญนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประกวดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อ "แผ่นดินของเรา" 20 ทีมเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด < ใบสมัคร
10\08\2558 10 วิธีใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รายละเอียด
   
PostHeaderIcon   เอกสารดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ คลิ๊กเลย
   
           
    รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน,
สถานการณ์น้ำประจำวันที่
20 ตุลาคม 2559
ปริมาณน้ำในอ่าง
รทก.ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม)
% เทียบกับ
ความจุ รทก.
อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 1
126,360
50.14%
อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 2
595,100
66.12%
อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 7
1,774,000
88.70%
 
ปริมาณน้ำฝนสะสมปี 2559 (1 เมษายน 2559 - 20 ตุลาคม 2559)
1152.60
mm.
รวมจำนวนวันฝนตก ปี 2559 ( ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559)
104
วัน
 
           
        ข่าวประจำเดือน
       
 
 
  
 


21 กันยายน 2559
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 กันยายน 2559
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนยีชุมชนแห่งเอเชีย

12 กันยายน 2559
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระ
มหากษัตริย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

10 กันยายน 2559
อบจ.ประทุมธานี จำนวน 500 คน
เข้าศึกษาดูงาน

10 กันยายน 2559
รองอธิบดีปศุสัตว์ ประเทศภูฎาน
เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

       
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 
    VDO เพื่อการศึกษา
     เดินหน้านาแปลงใหญ่นโยบายประชารัฐ เกษตรสมัยใหม่ (คลิ๊กเลย)
     รปัญญา ปุลิเวคินทร์ เส้นทางนักคิด ชีวิตพอเพียง (คลิ๊กเลย)
     รู้จัก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 นาที (คลิ๊กเลย)
     มะม่วง : ตอน วิธีการดูแล และการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บผลมะม่วง (คลิ๊กเลย)
     ลำไย : ตอน การตัดแต่งกิ่งลำไยทรงฝาชีหงาย (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 1 การพัฒนาฝายต้นน้ำลำธาร (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 2 การปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 ประการ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 3 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 4 การปลูกไม้ผล (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 5 การเลี้ยงสุกร (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 6 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 7 การเลี้ยงแพะนม (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 8 การเลี้ยงโคนม (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 9 การเลี้ยงกบ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 10 การเลี้ยงปลานิล (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 11 การเลี้ยงโคเนื้อ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 12 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 13 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 14 การปลูกผักปลอดสารพิษ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 15 เกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 16 เกษตรทฤษฏีใหม่ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 17 การพัฒนาป่าตามแนวพระราชดำริ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 18 การผลิตปุ๋ยหมัก (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 19 การเลี้ยงปลาดุก (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 20 การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชน (คลิ๊กเลย)
           
           
       เอกสารเผยแพร่ ทางวิชาการ
           
           
           
           
หน่วยงาน : โครงการชลประทานลำพูน | โครงการชลประทานเชียงใหม่ | โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก-แม่งัด | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่กวง | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 1
 
strategy.php
 
 
 
 
 

สถิติคณะดูงานประจำเดือน
สิงหาคม 2559

mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter

mod_vvisit_counter พระภิกษุสงฆ์ 86
mod_vvisit_counter นักเรียน/นักศึกษา 260
mod_vvisit_counter ข้าราชการ 287
mod_vvisit_counter เกษตรกร 147
mod_vvisit_counter ประชาชนทั่วไป 2757
mod_vvisit_counter ต่างชาติ 35
mod_vvisit_counter รวม 3,272
mod_vvisit_counter จำนวนคณะ 78
 
สถิติเรื่องที่สนใจประจำเดือน
สิงหาคม 2559
เศรษฐกิจพอเพียง
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter
ฝายต้นน้ำลำธาร
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter
ทั่วไป
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter
ปศุสัตว์
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter