ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม
ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้
ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาต
ประจำปี 2557

 
 


Website counter
ผู้ชม online คน
( เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2553 )
ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง

วันที่ 24 พ.ค. 59 :
อุณหภูมิ(เซลเซียส) สูงสุด 32.3 ต่ำสุด 23.2 ณ. เวลา 08.00 น. 26.9 ปริมาณน้ำฝน(มิลลิเมตร) 0.0 การระเหย(มิลลิเมตร) 3.6 ความชื้นสัมพัทธ์ ณ. เวลา 08.00 น. 81%
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
 
           
           
 
 
PostHeaderIcon   ข่าวประชาสัมพันธ์
17\05\2559 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "ปลูกไทย...ในแบบพ่อ" จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน รวม 160 คน รายละเอียด
   
18\05\2559 ประกาศ เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
   
28\04\2559 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
1 ตำแหน่ง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-389228 ต่อ 107 รายละเอียด
28\04\2559 ประกาศ เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง และเจ้าพนักงานการเกษตร 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
07\04\2559 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง และเจ้าพนักงานการเกษตร 1 ตำแหน่ง
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-389228 ต่อ 107
รายละเอียด
08\03\2559 <<ปิดปรับปรุง>> สถานที่พักแรมชั่วคราวตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
02\11\2558 กิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ "ห้วยฮ่องไคร้ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1" รายละเอียด
19\10\2558 กิจกรรมการจัดงาน "33 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ" รายละเอียด
10\08\2558 10 วิธีใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รายละเอียด
   
PostHeaderIcon   เอกสารดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (คลิ๊กเลย)
   
           
    รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน,
สถานการณ์น้ำประจำวันที่
24 พฤษภาคม 2559
ปริมาณน้ำในอ่าง
รทก.ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ลบ.ม)
% เทียบกับ
ความจุ รทก.
อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 1
90,240
35.80%
อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 2
99,250
11.00%
อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 7
199,400
9.97%
ปริมาณน้ำฝนสะสมปี 2558
1,015.5
mm.
รวมจำนวนวันฝนตก ปี 2558
86
วัน
           
        ข่าวประจำเดือน
       
 
 
  
 


20 พฤษภาคม 2559
นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 5

9 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าศึกษาดูงาน

4 พฤษภาคม 2559
โครงการชลประทานลำปาง
เข้าศึกษาดูงาน

26 เมษายน 2559
วิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม่
เข้าศึกษาดูงาน

23 เมษายน 2559
ธนาคารไทยพาณิชย์
เข้าศึกษาดูงาน
       
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 
    VDO เพื่อการศึกษา
     มะม่วง : ตอน วิธีการดูแล และการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บผลมะม่วง (คลิ๊กเลย)
     ลำไย : ตอน การตัดแต่งกิ่งลำไยทรงฝาชีหงาย (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 1 การพัฒนาฝายต้นน้ำลำธาร (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 2 การปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 ประการ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 3 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 4 การปลูกไม้ผล (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 5 การเลี้ยงสุกร (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 6 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 7 การเลี้ยงแพะนม (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 8 การเลี้ยงโคนม (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 9 การเลี้ยงกบ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 10 การเลี้ยงปลานิล (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 11 การเลี้ยงโคเนื้อ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 12 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 13 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 14 การปลูกผักปลอดสารพิษ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 15 เกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 16 เกษตรทฤษฏีใหม่ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 17 การพัฒนาป่าตามแนวพระราชดำริ (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 18 การผลิตปุ๋ยหมัก (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 19 การเลี้ยงปลาดุก (คลิ๊กเลย)
     ตามรอยพระราชดำริ ตอนที่ 20 การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชน (คลิ๊กเลย)

PostHeaderIcon โครงการเยาวชนเรียนรู้งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร

           
           
       เอกสารเผยแพร่ ทางวิชาการ
           
           
           
           
หน่วยงาน : โครงการชลประทานลำพูน | โครงการชลประทานเชียงใหม่ | โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก-แม่งัด | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่กวง | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 1
 
strategy.php
 
 
 
 
 

สถิติคณะดูงานประจำเดือน
เมษายน 2559

mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter

mod_vvisit_counter พระภิกษุสงฆ์ 185
mod_vvisit_counter นักเรียน/นักศึกษา 170
mod_vvisit_counter ข้าราชการ 260
mod_vvisit_counter เกษตรกร 132
mod_vvisit_counter ประชาชนทั่วไป 782
mod_vvisit_counter ต่างชาติ 0
mod_vvisit_counter รวม 1,529
mod_vvisit_counter จำนวนคณะ 26
 
สถิติเรื่องที่สนใจประจำเดือน
เมษายน 2559
เศรษฐกิจพอเพียง
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter
ฝายต้นน้ำลำธาร
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter
ทั่วไป
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter
ปศุสัตว์
mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter mod_vvisit_counter