ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 8. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
     
          ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ ได้รับการรวบรวมและพัฒนาสายพันธุ์จากไก่พื้นเมืองภาคเหนือ โดยศูนย์วิจัยและ
บำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไก่ที่ให้ผลผลิตดี มีความต้านทานต่อโรคและสภาพอากาศของภาคเหนือ ขนาด
โตเต็มที่หนัก 2.8-3.5 กก. เริ่มวางไข่เมื่ออายุ 6 เดือน ให้ไข่ปีละ 120- 180 ฟอง/แม่ และผลิตลูกไก่
ได้ปีละ 40-60 ตัว/แม่ สามารถฟักไข่และเลี้ยงลูกเอง เหมาะสำหรับนำไปปรับปรุงพันธุ์กับไก่พื้นเมืองที่มี
ขนาดเล็กอยู่ ให้ได้ไก่ที่มีขนาดโตขึ้น ทนทานต่อโรคและปรับปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศในพื้นที่ได้ดี
 
 


การจัดการเลี้ยงดู

        ควรมีพื้นที่สำหรับการเลี้ยงแบบธรรมชาติ หรือทำคอกขังแต่มีลานปล่อยบ้าง ไก่จะได้ออกกำลังแข็งแรงและ
หากินอาหารตามธรรมชาติจะเป็นการลดต้นทุน สำหรับเล้าไก่ก็ควรจะมั่นคงแข็งแรง กันแดดกันฝนได้ดี โดยเฉพาะ
ศัตรู ไก่ เช่น สุนัข แมว งูหรือพังพอน เป็นต้น มีรังไข่เพียงพอกับจำนวนแม่ไก่ และมีชั้นหรือคอนสำหรับเป็นที่เกาะนอน
ของไก่ในตอนกลางคืน ควรมีการให้วัคซีนป้องกันโรค ถ่ายพยาธิ และกำจัดพยาธิภายนอกอย่างสม่ำเสมอด้วย

 
 


การลงทุน

        ค่าพ่อแม่พันธุ์ไก่ (ผู้ 2 ตัว เมีย 10 ตัว)จำนวน 12 ตัวๆละ 250 บาท

3,000

บาท

        ค่าอาหารสำเร็จรูป(เสริมตัวละ 1.2 ขีด/ตัว/วัน) 300 กก.ๆ ละ 15 บาท

4,500

บาท

        ค่าเวชภัณฑ์(ยาถ่ายพยาธิ,วัคซีน,วิตามิน)

   500

บาท

        ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ไฟฟ้า,อุปกรณ์การเลี้ยง)   

2,000

บาท

รวม

10,000

บาท

 
     
 
ผลตอบแทน

        มูลค่าลูกไก่ 300 ตัวๆละ 50 บาท

15,000

บาท

        ค่ามูลไก่ 5 กระสอบๆละ 20 กก.ๆละ 5 บาท

500

บาท

รวม

15,000

บาท

 
 

 

 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101