ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229

คณะศึกษาดูงานประจำเดือน
เดือน พฤษภาคม 2561
8 พฤษภาคม 2561
  กรมชลประทาน
เดือน มีนาคม 2561
27 มีนาคม 2561
  สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
22 มีนาคม 2561
  กรมพัฒนาที่ดิน
13 มีนาคม 2561
  กรมส่งเสริมการเกษตร
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
23 กุมภาพันธ์ 2561
  อบจ.สุพรรณบุรี
21 กุมภาพันธ์ 2561
  โรงเรียนเตรียมอุดม
9 กุมภาพันธ์ 2561
  เทศบาลตำบลดงดำ
7 กุมภาพันธ์ 2561
  โรงเรียนทหารนายเรือ
5 กุมภาพันธ์ 2561
  สำนักงานพัฒนาชุม
เดือน มกราคม 2561
8 มกราคม 2561
  อบต.ท่าช้าง
5 มกราคม 2561
  สำนักงาน กปร.