ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 รายงานประจำปี
     รายงานประจำปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2549
     รายงานประจำปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2550
     รายงานประจำปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2551
     รายงานประจำปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2552
     รายงานประจำปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2553
     รายงานประจำปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2554
     รายงานประจำปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2555     
     รายงานประจำปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2556     
     รายงานประจำปี โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง 2549
     รายงานประจำปี โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง 2550
     รายงานประจำปี โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง 2551
     รายงานประจำปี โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง 2552
     รายงานประจำปี โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง 2553
     รายงานประจำปี โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง 2554
     รายงานประจำปี โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง 2555     
     รายงานประจำปี โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง 2556     
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101